1. Угода користувача

Дана Угода користувача (далі по тексті – «Угода») регулює відносини щодо користування Сайтом та загальні умови щодо можливого надання Послуг між Виконавцем(далі по тексті – «Власник сайту»), з одного боку, та фізичною або юридичною особою Замовником(далі по тексті – «Відвідувач сайту»), що прийняв умови цієї Угоди, з іншого боку. Далі по тексті при спільній згадці «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

2. Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі застосовуються такі терміни та визначення:

 • Сайт - інтернет-ресурс(веб-сайт), розміщений в доменній зоні Власника сайту та на усіх його піддомених іменах.
 • Угода - згода користувача з усіма доповненнями і змінами, які можуть відбуватись на сайті.
 • Адміністрація / Представник Сайту, Власника Сайту - особи уповноважені Власником сайту на дії передбачені Угодою.
 • Відвідувач - будь-яка особа, що перейшла на Сайт, знаходиться на ньому і використовує доступний функціонал Сайту, щоб ознайомитись з контентом розміщеним на ньому.
 • Користувач - дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені чи в інтересах представленої ним юридичної особи.

Будь-який Відвідувач сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму та стати Користувачем.

Сайт містить інформацію і матеріали про послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі підписання реального договору.

При використанні Сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити Користувачів, Сайт та його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів.

У разі виявлення порушення прав та / або інтересів у зв'язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і / або гіпертекстовим посиланням на сторінку, яка містить матеріали, якими порушуються відповідні права і / або інтереси Сайту.

3. Інтелектуальні права

Всі елементи, доступні за допомогою Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, розміщені в рамках Сайту, є об'єктами виняткових прав Сайту і інших правовласників. Сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Сайті контенту, а також елементів дизайну, комп'ютерних програм і баз даних які входять до складу Сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Згодою та пов’язаними Договорами між Сторонами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сайту (включаючи Контент, доступний Користувачу за допомогою Угоди), або доступ до них, крім тих випадків, коли користувач отримав такий дозвіл від сайту / Власників сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами між Сторонами).

Використання Користувачем Сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних або додатковими документами на використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв'язку з використанням Сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Сайту, за винятком випадків, коли Сайт на це прямо вказує.

4. Сповіщення

Власник Сайту / Адміністрація / Представник сайту і особи, представниками яких є Сайт, має право надіслати Користувачеві на зазначену ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення, які дадуть Користувачеві відповідь на питання чи заявку, яку він залишив в рамках функціоналу Сайту або у зв'язку з ним.

5. Заключні положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства України, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Згодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Згоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не означає що решта положень НЕ є недійсними або не можуть бути застосованими.

Тимчасова бездіяльність з боку Сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Сайт права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

Всі суперечки щодо Угоди або у зв'язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Сайту відповідно до чинного законодавства України.

Дана Угода користувача діє в рамках чинного Законодавства України про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.

1. Політика конфіденційності

Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Угоди користувача розміщеної і / або доступної в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших з Користувачем договорів, які можуть бути підписанні з Користувачем.

Користуючись функціоналом Сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі - Політикою Конфіденційності), і по своїй волі і в своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації:

Збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням автоматизації або без використання таких засобів на розсуд.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач не повинен передавати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм на Сайті.

Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт, може отримати від Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.

2. Чому ми збираємо персональну інформацію Користувачів?

 • Надання Користувачеві доступу до інформації та функціоналу Сайту.
 • Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи телефонний дзвінок, повідомлення, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача, напрямки рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Сайту.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві оновлених послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності Сайту.
 • Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

3. Інформація яку збираємо

 • Технічна інформація Автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту коли на нього заходять Відвідувачі та користуються функціоналом.
 • Персональна інформація Яка надається Користувачами при заповненні відповідних форм Сайту.
 • Будь-яка інформація Та інформація, яка надається Користувачами на власний розсуд при заповненні певних форм. До таких форм можуть відноситись:
  • Коментар . Якщо Відвідувач залишає коментар на Сайті, ми збираємо дані зазначені в формі коментаря, а також IP адресу відвідувача і дані user-agent браузера з метою визначення спаму. Анонімізувати рядок створюваний з e-mail адреси Відвідувача (хеш) може надаватися сервісу Gravatar, щоб визначити чи використовує він його. Політика конфіденційності Gravatar доступна тут. Після схвалення коментаря зображення профілю Користувача буде видимим публічно в контексті його коментаря.
  • Медіа файли . Якщо Користувач зареєстрований на Сайті і здійснює завантаження фотографій на сайт, то Адміністрація сайту рекомендує уникати завантаження зображень з метаданими EXIF, так як вони можуть містити дані місця розташування Користувача по GPS і інші Відвідувачі та / або Користувачі зможуть отримати цю інформацію скачавши зображення з сайту.
  • Вбудований вміст інших сайтів . Інформація на Сайті може включати вбудовується вміст (наприклад відео, зображення, статті та ін.), Подібний вміст поводиться так само, ніби Відвідувач зайшов на інший сайт. Інші сайти можуть збирати дані про Користувача, використовувати власні cookies, впроваджувати додаткове відстеження третьою стороною і стежити за взаємодією з впровадженим вмістом, включаючи відстеження взаємодії, якщо у вас є обліковий запис і ви авторизувалися на певному сайті.

4. Технічна інформація

Коли Відвідувачі Сайту заходять на нього та користуються його функціоналом, адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається:

 • IP-адресу комп'ютера Відвідувача (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет),
 • ім'я Інтернет-провайдера
 • ім'я домену
 • тип браузера і операційної системи
 • інформація про сайт / сторінку в соціальних мережах, з якого Ви перейшли на Сайт
 • сторінки Сайту, які Ви відвідуєте
 • дату і час цих відвідин

Це інформація аналізується Представниками Сайту для аналізу відвідуваності сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв'язок між IP-адресою Відвідувача і персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли на це є згода і / або вимагає законодавство України. Технічну інформацію про відвідування Сайту також збирають встановлені на сайті лічильники статистики(Google Analytics, Hotjar тощо).

5. Особисто надана інформація

З метою укладення Угоди користувача Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників в інтересах якої він діє:

 • Прізвище, ім’я та по батькові
 • Посаду
 • Номер телефону та / або e-mail
 • При необхідності найменування організації
 • Корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер, адреса реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку і т.п.).

Зазначені відомості про організацію не належать до персональних даних.

6. Обов’язки сторін

Користувач зобов'язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом в рамках Угоди користувача або під час підписання Договору.
 • У разі ппідписання Договору з Власником Сайту оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

Адміністрація / представник Сайту / Власник сайту зобов'язаний:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися в терміни і / або бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити знищення або блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Додаткові умови

Адміністрація / представник Сайту / Власник сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування Сайтом. Зміни в Політиці конфіденційності вступають в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Політика конфіденційності знаходиться на Сайті Виконавця і його піддоменів в мережі Інтернет.

Дана Політика Конфіденційності розроблена і діє в рамках чинного Законодавства ЄС про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.